Stork
greece slovenia germany portugal lithuania slovenia finland finland germany estonia germany germany germany
Turvaline, Euroopa-laiune elektrooniline identiteet

Stork

Sissejuhatus

STORK-i raames toimivad mitmed eID koostoimet demonstreerivad pilootprojektid 12 kuu jooksul. See saavutatakse interatiivse protsessi abil – alustatakse ühistest spetsifikatsioonidest, seejärel käivitatakse pilootprojektid ning lõpetatakse tagasiside kogumise ning kokkuvõtete tegemisega. Pilootprojektid viiakse läbi paindlikult – igast projetist võtavad osa erinevad liikmesriigid. Üldine kokkuvõte annab tervikliku põhja hinnangute andmiseks.

Pilootprojektide eesmärke võib kokku võtta järgmiselt:

  • Koostoimeteenuste evitamine ja demonstreerimine.
  • Pilootprojektid ehitatakse üles juba siseriiklikult toimivatele teenustele, laiendades nende kasutust teiste liikmesriikide elanikele.
  • Esialgsetest ühistest spetsifikatsioonidest arendatakse välja lõplikud koostoimivad lahendused. Neid spetsifikatsioone arendatakse pilootprojektide kestel, pidades silmas laiendatavust ning laiemat konsensust.