Stork
greece slovenia germany portugal lithuania slovenia finland finland germany estonia germany germany germany
Turvallinen sähköinen identiteetti (eID) kaikkialla Euroopassa

Stork

Johdanto

Stork toteuttaa joukon eID-yhteentoimivuuteen liittyviä pilotteja 12 kuukauden ajalla. Pilotoinnin prosessi alkaa yhteisten määrittelyiden tekemisellä, jatkuu itse pilottien toteutuksella ja lopuksi suoritetaan näiden pohjalta arviointi ja palautteen läpikäynti. Pilotit toteutetaan joustavasti siten, että eri piloteissa on osallisena eri joukko hankkeeseen osallistuvia jäsenmaita. Kaikki pilotit kattava kokonaisarviointi lopussa takaa tulosten yhteismitallisuuden.

Pilotoinnin tavoitteet ovat seuraavat:

  • Yhteentoimivuuspalveluiden toteuttaminen ja käytännön demonstraatiot
  • Jäsenmaiden välisten toimintojen toteutuminen pilottien puitteissa siten, että lähtökohtana ovat kunkin maan jo olemassa olevat palvelut
  • Lopullinen toteutus avoimesta, yhteisestä ja yhteentoimivasta palvelusta, joka perustuu alkuperäisiin yhteisiin määrityksiin, jotka pilottien osallistujat ovat hyväksyneet. Pilottien aikana alkuperäiset määritykset kehittyvät ja saavat laajempaa hyväksyntää myöhempää skaalautumista silmällä pitäen.