Stork
greece slovenia germany portugal lithuania slovenia finland finland germany estonia germany germany germany
Örugg rafræn auðkenning
um alla Evrópu

Stork

Inngangur

STORK mun keyra nokkur tilraunaverkefni í 12 mánuði sem byggja á rafrænni þjónustu með samvirkni í auðkenningu yfir landamæri. Þessum árangri verður náð í skrefum þar sem byrjað er á sameiginlegum skilgreiningum sem tilraunaverkefnin síðan nýta í útfærslu á þeirri þjónustu sem veita á yfir landamæri og lýkur með mati og endurgjöf frá notendum. Tilraunaverkefnin fást við margskonar þjónustuþætti með þátttöku mismunandi þjóða í hverju tilviki. Heildarúttekt mun gefa samræmt mat á niðurstöðum.

Markmið tilraunaverkefnanna má taka saman þannig:

  • Setja upp grunngerð fyrir samvirkni og sýna fram á virkni hennar.
  • Veiting þjónustu á milli þeirra Evrópuríkja sem taka þátt í tilraunaverkefnunum byggt á þjónustuveitum sem þegar eru til staðar í löndunum.
  • Fullgerð uppsetning á opinni og almennri lausn fyrir samvirkni sem byggir á upphaflegri skilgreiningum sem þátttakendur í tilraunaverkefnunum hafa komið sér saman um. Meðan tilraunaverkefnin eru í gangi eru þessar skilgreiningar þróaðar áfram og samkomulagið útvíkkað til að ná fullum skalanleika í lokin.