Stork
greece slovenia germany portugal lithuania slovenia finland finland germany estonia germany germany germany
Varna elektronska identiteta
širom Evrope

Stork

Uvod

STORK bo 12 mesecev izvajal določeno število pilotskih storitev interoperabilnosti e-identifkatorjev. To bo dosegel v več iteracijah: od priprave skupnih specifikacij, nato implementacije pilotov ter na koncu ocenjevanja in odziva uporabnikov. Izvajanje pilotov bo prožno in bo vključevalo več različnih držav članic po posameznih primerih. Pri združitvi posameznih ocenjevanj bo poskrbljeno za konsistentnost končnega vrednotenja.

Cilje pilotov lahko strnemo v naslednje:

  • Implementacija in prikaz interoperabilnostnih storitev
  • Poslovanje med sodelujočimi državami članicami v kontekstu pilotov, izhajajoč iz storitvev, ki že sedaj delujejo znotraj držav
  • Končna implementacija odprte, skupne interoperabilne storitve, ki temelji na začetnih skupnih specifikacijah, kot so bile dogovorjene med udeleženci pilota. Med izvajanjem pilota se začetne skupne specifikacije razvijajo naprej tudi z namenom, da pridobijo širše soglasje glede njihove morebitne razširljivosti./li>