Stork
greece lithuania lithuania france france belgium germany austria iceland finland uk

Piloot 1

Piiriülene elektrooniline isikutuvastus e-teenuste jaoks

Learn More About Stork
Stork

Kirjeldus

Pilootprojekti skoobis on võimaldada liikmesriikide avalike elektrooniliste teenuste kasutamist teiste liikmesriikide kodanike poolt. Nendele teenustele ligipääsemiseks kasutavad kodanikud oma riigis välja antud elektroonilist isikutunnistust.

Piiriülene elektrooniline isikutuvastus e-teenuste jaoks

Koostalitlusvõime kihiga liidestatakse Austria, Eesti, Saksamaa ja Portugali riigiportaalid ja Belgia Limosa teenus.

Piloodis kasutusel olevateks elektroonilisteks isikutunnistusteks on Austria, Eesti, Portugali ja Belgia ID-kaardid, Islandi deebetkaart ja Eesti mobiil-ID.

Kasutusjuhtumi näide

Saksamaa elanik plaanib asuda tööle Belgias. Vastavalt Belgias kehtivale korrale peab elanik selleks saama loa, mida on võimalik taotleda Belgia Limosa portaali kaudu. Limosa teenuse kasutamiseks saab Saksamaa elanik oma isiku elektrooniliselt kinnitada, kasutades oma ID-kaarti. Elanik omab kontrolli oma andmete üle ja edastab need Limosa teenusele. Limosa teenus saab nüüd kasutaja andmeid paremini usaldada ja seetõttu pakkuda paremat ja tõhusamat teenust.

Andmete kaitse, turvalisus ja klientide privaatsus on pilootprojektis esmajärgulise tähtsusega aspektid.

Pilootprojekti eesmärgid

Pilootprojekti eesmärk on teenuste tõhustamine, et testida ja demonstreerida, kuidas piiriülesed elektroonilised teenused mitmes erinevas liikmesriigis koos töötavad. Pilootprojekti käigus:

  • Testitakse ühe liikmesriigi elektrooniliste teenuste tehnilist koostalitlusvõimet teiste liikmesriikide eID infrastruktuuridega üle STORKi koostalitlusvõime kihi. Pilootprojektiga saavutatavad tulemused on tagasisideks ühistele spetsifikatsioonidele.
  • Demonstreeritakse, et ühised spetsifikatsioonid on piisavalt paindlikud ja skaleeruvad Euroopa Liidu koostalitlusvõime kihi jaoks, et võimaldada mitmete riiklike teenuste osutamist.
  • Testitakse ja rakendatakse usaldusraamistik, teenindades selliseid teenuseid, mis eeldavad erinevaid autentimistasemeid.
  • Testitakse, kas kodanikel on võimalik kasutada erinevaid isikutunnistusi, et pääseda ligi piiriülestele teenustele.
  • Hinnatakse kasutusmugavust ja piiriüleste e-ID teenuste kasutuselevõttu.
Tagasiside vormid
   
Lihtne vormTäiendatud vorm
   
Austria Austria
Belgia Belgia
Eesti Eesti
Soome Soome
Saksamaa Saksamaa
Island Island
Itaalia Itaalia
Portugal Portugal


STORKi ühendatud teenused
Stork Stork Stork
Stork Stork
Stork