Stork
greece lithuania lithuania france france belgium germany austria iceland finland uk

Pilotas 1

Saugus tarpvalstybinis tapatybės nustatymas

Learn More About Stork
Stork

Aprašymas

Projektu siekiama elektroniniu būdu teikiamas viešąsias paslaugas padaryti saugiai prieinamomis kitų valstybių narių piliečiams.

Šios paslaugos bus pasiekiamos nustačius asmens tapatybę nacionaline elektronine tapatybės kortele.

Saugus tarpvalstybinis tapatybės nustatymas

Į paslaugų interoperabilumo lygį bus sujungti nacionaliniai gyventojų portalai Austrijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Portugalijoje. Taip pat bus prijungtas ir Belgijos Limosa portalas. Elektroniniai tapatybės kredencialiai, kurie laikomi pilotinio projekto dalimi, bus Austrijos, Estijos, Portugalijos ir Belgijos tapatybės kortelės. Taip pat Islandijos debetinė koretelė ir Estijos mobili eID.

Naudojimosi pavyzdys

Vokietijos gyventojas planuoja dirbti Belgijoje ir turi atlikti reikalingus Belgijoje formalumus. Šias paslaugas teikia Belgijos Limosa portalas. Vokietis, naudodamasis savo ID kortele, elektroniniu būdu gali patvirtinti savo tapatybę ir naudotis Limosa portale teikiamomis paslaugomis. Kadangi duomenų saugai ir vartotojo teisių gynimui projekto įgyvendinimo metu teikiama didelė svarba, duomenys lieka vartotojo dispozicijoje ir jie tik perduodami Limosa paslaugų tiekėjui, kuris duomenims ir tapatybei suteikia aukštesnį patikimumo lygį, tokiu būdu vartotojui paslaugos suteikiamos efektyviau.

Pilotinio projekto tikslai

Projektu siekiama gerinti elektroninių paslaugų teikimą, testuoti ir demonstruoti tarpavalstybinį elektroninių paslaugų veikimą Europos valstybėse.

  • Projektu per STORK interoperabilumo lygį siekiama patikrinti techninį elektroninių paslaugų interoperabilumą vienoje šalyje per eID infrastruktūras kitoje šalyje narėje. Pilotinio projekto veikimo pagrindu bus teikiamos bendros specifikacijos.
  • Projektu siekiama pademonstruoti, kad bendros specifikacijos yra pakankamai pritaikytos ES ineroperabilumo lygiui tam tikroms nacionalinėms paslaugoms teikti.
  • Teikiant paslaugas, kurioms reikalingi skirtingi autentifikavimo lygiai, projektu siekiama testuoti ir įgyvendinti saugumo lygį.
  • Siekiama patikrinti, ar piliečiai gali gauti tarpvalstybines paslaugas, naudodamiesi atitinkamais kredencialais.
  • Įvertinti tarpvalstybinio eID paslaugų gavimo ir naudojimosi patogumą.
Atsiliepimų forma