Stork
spain spain estonia austria uk

Pilot 4

Piiriülese e-edastuse projekt – turvalise dokumentide vahetamise mehhanismi arendamine.

Learn More About Stork
Stork

Ülevaade

On iseenesest mõistetav, et e-riigis toimub kogu haldusmenetlus elektroonilisel kujul, muuhulgas nõuab seda ka Euroopa Liidu teenuste direktiiv. Antud pilootprojekti raames avatakse kohalikud dokumendivahetust võimaldavad portaalid ka välismaalastele. Välisriikide kodanikud saavad portaalidesse autentida kasutades oma riiklikku elektroonilist identiteeti nt ID-kaarti või muud sarnast dokumenti. Piloodi eesmärk on luua alusraamistik võimaldamaks riikidel ja nende haldusasutustel saata dokumente välisriikide kodanikele läbi nende kohaliku dokumendiportaali.

Piiriülene dokumentide e-edastus

Selle STORKi pilootprojekti eesmärk on pakkuda kontseptsioon dokumentide e-edastuse raamistiku jaoks. Otsitakse lahendust, kuidas dokumendi saatja saab olla kindel, et elektroonilist kanalit kaudu edastatud dokument jõuab õige adressaadini. Kontseptsiooni eesmärk on tõestada, et kuidas selle huvides saab kasutada STORKi autentimise platvormi.

Kasutusjuhtumid

Piiriülese e-edastuse projekt keskendub kahele kasutusjuhtumile:

Kasutusjuhtum nr 1 võimaldab ühe liikmesriigi kodanikul (nt eestlasel) registreerida end mõne teise liikmesriigi dokumendivahetuse portaali kasutajaks (nt Sloveenia). Registreerimiseks saab kasutada olemasolevat riiklikku dokumenti (nt eestlane kasutab registeerimisel ID-kaarti, digi-ID’d või Mobiil-ID’d). Tulemuseks saab välisriigi portaali kasutajaks registreerunud kodanik sealt kaudu kätte kõik selle liikmesriigi (nt Sloveenia) poolt temale edastatud dokumendid.

Kasutusjuhtum nr 2 põhineb eelneval nt siis eestlane, kes on ID-kaardi abil registreerinud ennast Sloveenia portaali kasutajaks saab lisaks vastu võtta dokumente, mis on saadetud kolmandate liikmesriikide (nt Austria) ametiasutuste poolt saadetud Sloveenia portaali. Teisisõnu, see kasutusjuhtum tõestab piiriüleste e-saadetiste edastamise võimalikkust läbi dokumendivahetusportaalide.

Projekti eesmärk

Selle pilootprojekti eesmärk on demonstreerida kuidas STORK-i on võimalik piiriülese dokumentide vahendamise kontekstis ära kasutada sh mitte ainult autentimise teenuse puhul.

Dokumentide vahendamine elektroonilises kanalis nõuab saatjate ja adressaatide tuvastamise mehhanisme ja protokolle. See piloot loob piiriülese e-edastuse protokolli, mis kasutab STORK-i protokolli elemente, et identifitseerida saatjat ja vastuvõtjat piiriülese e-edastuse protsessi kõikides etappides

Juba selle piloodi käigus rakendatakse piloodis osalevatele dokumendivahetuse portaalidele STORK-i autentimise tugi, mis aitab täiendavalt kontrollida ja hinnata STORK-i rakendatavust selles valdkonnas.