Stork
<spain spain estonia austria uk

Pilotti 4

Electronic Delivery – mekanismien kehittäminen turvalliselle dokumenttien siirtämiselle rajojen yli verkon välityksellä.
Learn More About Stork
Stork

Kuvaus

Oleellinen vaatimus eHallinnolle on pystyä suorittamaan erilaisia tapahtumia sähköisesti. Myös Palveludirektiivi edellyttää, että tiettyjä hallinnollisia toimia on voitava suorittaa sähköisesti alusta loppuun. Tämän vaatimuksen tukemiseksi pilotin tarkoituksena on saattaa kansalliset sähköisen asioinnin portaalit (pilotissa eDelivery-portaalit) muiden maiden kansalaisten käytettäviksi heidän omilla eID-tunnuksillaan. Lisäksi pilotin tavoitteena on luoda kehys sille, että valtio ja niiden julkiset hallinnot voivat lähettää dokumentteja sähköisesti toisten maiden kansalaisille suoraan heidän omien portaaliensa kautta.

Sähköinen dokumenttien välitys rajojen yli

Stork-pilotin "Cross Border eDelivery" tavoite on tarjota malli ja toimintakehys yhteentoimivalle sähköisten asiakirjojen välitykselle.

Sähköinen asiakirjojen välitys (eDelivery) liittyy moneen yhteentoimivuuden osa-alueeseen, joista tämä pilotti keskittyy sähköisiin tunnisteisiin. Toisin sanoen tässä käsitellään kysymyksiä siitä, miten Storkia käyttäen voidaan tunnistaa ja todentaa sähköisten dokumenttien vastaanottajat.

Käyttötapaukset

Pilotti keskittyy kahteen yhteentoimivuuden käyttötapaukseen:

Käyttötapaus 1: Tarjoaa toisen jäsenmaan, esim. Suomen, kansalaiselle mahdollisuuden rekisteröityä toisen jäsenmaan, esim. Slovenian, eDelivery-portaaliin. Rekisteröitymiseen Suomen kansalainen käyttää oman kotimaansa sähköistä henkilökorttia ja tämän jälkeen hän voi vastaanottaa ja hakea sähköisiä dokumentteja Slovenian eDelivery-portaalin kautta.

Käyttötapaus 2: Tämä käyttötapaus pohjautuu käyttötapaukseen 1. Kuten yllä, Viron kansalainen rekisteröityy Slovenian eDelivery-portaaliin omilla eID-tunnuksillaan. Lisänä käyttötapaukseen 1 on nyt se, että Viron kansalainen voi vastaanottaa jonkun kolmannen jäsenmaan, esimerkiksi Itävallan, lähettämiä sähköisiä dokumentteja Slovenian eDelivery-portaalin kautta. Tämä käyttötapaus osoittaa todellista rajat ylittävää palvelua, sillä kansalainen voi vastaanottaa dokumentteja eri jäsenmaiden julkishallinnoilta minkä tahansa eDelivery-portaalin kautta.

Pilotin tavoitteet

Pilotin tavoite on osoittaa kuinka Storkin tuloksia, sekä tunnistamisen että protokollan osalta, voidaan käyttää rajat ylittävän eDelivery-ratkaisun luomisessa.

EDelivery edellyttää mekanismeja ja protokollia, joilla lähettäjät ja vastaanottajat voidaan sähköisesti tunnistaa eri vaiheissa. Tässä pilotissa luodaan alustava eDelivery-protokolla, joka käyttää Storkin protokollaelementtejä eri tahojen (lähettäjä, vastaanottaja) tunnistamiseen kaikissa eDelivery-prosessin vaiheissa.

Lisäksi tämän pilotin aikana Storkin autentikointikomponentit tullaan liittämään osaksi osallistuvien maiden kansallisia eDelivery-portaaleita tunnistamista varten. Tämä auttaa todentamaan ja arvioimaan Storkin komponenttien toimivuutta tässä erityisessä sovellusympäristössä.