Stork
finland estonia uk uk sweden germany uk

Piloot 5

Aadressi muutmine – abistamaks
inimeste riikide vahelist liikumist Euroopa Liidu piires.

Learn More About Stork
Stork

Kirjeldus

Üksikisikute vaba ringlemine Euroopa Liidu piires on soodustanud kodanike mobiilsust. Aadressi muutmise protsess ja kõigi osapoolte teavitamine on siiski liialt bürokraatlik ja aega nõudev protseduur.

Lisaks ühepoolsele takistuste ületamisele tekitab see aadressandmete seosetusetust teistes Liikmesriikides, eriti kui kodanik ei teavita (tahtlikult või mitte) ühte osapoolt.

Ära kasutades eID laiaulatuslikku levikut kogu Euroopa Liidus, testib ning saavutab nimetatud pilootprojekt koostalitlusvõime aadressi muutmise teenusele.

Aadressi muutus

Selle pilootprojekti eesmärgiks on arendada koostöövõimeline teenuse raamistik aadressi muutmiseks, mis võimaldab välisriikide kodanikel (kasutades välismaa eID) teavitada oma aadressi muudatusest kõiki asjakohaseid osapooli, muutmata seejuures olemasolevaid protsesse liikmesriikides. See saavutatakse kasutades STORK-i poolt loodud kodaniku elektroonilise tuvastamise ja autentimise teenuskihti, määratledes 2 kasutusjuhtu.

Kasutus juhud

Aadressideklaratsiooni väljastamine: selle teenusega on kodanikul võimalik saada oma praeguse elukoha kohta aadressideklaratsioon PDF formaadis, kasutades oma kodu eID-d vastavasse teenuse portaali sisselogimiseks ja täites oma ID numbri resideerumise riigis. Pärast autentimist, koostatakse aadressideklaratsioon, allkirjastatakse ja tehakse kodanikule kättesaadavaks.

Aadressi muutmine: selle juhuga kodanik esmalt läbib sarnase autentimise protsessi. Pärast edukat autentimist saab kodanik üleslaadida oma aadressideklaratsiooni ja saab valida, milliseid üksusi soovib teavitada. Seejärel toimub deklaratsiooni kontrollimine ja töötlemine ning viimaks teavitatakse kodanikku tulemusest.

Pilootprojekti eesmärgid

Piloot projekt aitab demonstreerida, et põhimõtted, mis on viinud STORK-i arendamisele, on õiged ning kasutades eID autentimist on võimalik saavutada koostalitlusvõime aadressi muutmise teenusega, ilma, et oleks vaja muuta liikmesriikide sisemisi protsesse.

Selle saavutamiseks on seatud mitmed täiendavad eesmärgid:

  • Välja töötada ühised spetsifikatsioonid üleeuroopalise aadressi muutmise teenuse jaoks.
  • Saavutada koostalitlusvõime aadressi muutmise teenuse jaoks, muutmata liikmesriikide praeguseid sisemisi protsesse.
  • Määratleda võimalikud probleemid, mis takistaksid sellise teenuse laiaulatuslikku kasutuselevõttu.
  • Pakkuda töötavaid, liikmesriikides kehtivatest õiguspiirangutest sõltumatuid tehnilisi lahendusi.
  • Välja töötada pilootteenus, mis lubab kodanikul muuta oma juriidilise aadressi iga osaleva liikmesriigist, kasutades selleks STORK-i koostalitlusvõime kihti.