Stork
finland estonia uk uk sweden germany uk

Pilot 5

Sprememba naslova – v podporo
ljudem pri selitvi preko meja v EU

Learn More About Stork
Stork

Opis

Z vzpostavitvijo prostega pretoka oseb znotraj Evropske unije se je povečala mobilnost državljanov. Pri tem pa je postopek spremembe naslova in obveščanja ustreznih ustanov še vedno poln birokracije in časovno potratnih postopkov. Ne samo, da gre za dodatno oviro, ki jo je treba premagati temveč na koncu pri podatkih o naslovu dostikrat pride do neskladja med državami, posebej kadar državljan ne uspe (hote ali nehote) obvestiti ene od njih. Z naslonitvijo na uporabo e-identifikatorjev, ki so po EU vse bolj razširjeni, bomo v okviru tega pilota interoperabilnost preizkusili in dosegli pri storitvi Sprememba naslova.

Sprememba naslova

Namen tega pilota je razvoj infrastrukture za interoperabilno storitev Sprememba naslova, ki omogoča tujim državljanom, da z uporabo svojega elektronskega identifikatorja obvestijo vse ustrezne ustanove o spremembi naslova. Postopki od prej, ki so že bili vpeljani v državah članicah, se ne spremenijo. To dosežemo z uvedbo dveh postopkov storitve in z uporabo interoperabilnega ogrodja projekta STORK, ki prepoznava e-identifikatorje državljanov in njihovo avtentičnost.

Postopka

Pridobitev izjave o naslovu: Državljan izjavo o naslovu (v formatu PDF) pridobi tako, da obišče storitev Sprememba naslova v državi, kjer trenutno biva in se prijavi s svojim domačim e-identifikatorjem. Če je potrebno, vpiše še svojo identifikacijsko številko v državi bivanja. Storitev po preverjanju verodostojnosti izdela in podpiše izjavo o naslovu ter jo posreduje državljanu.

Posredovanje izjave o naslovu: V tem postopku državljan izvede podoben postopek prijave. Po uspešnem preverjanju verodostojnosti državljan lahko odda svojo izjavo o naslovu in izbere ustanove, ki jih želi obvestiti. Izjavo sistem preveri in obdela ter po končanem postopku državljanu pošlje obvestilo o rezultatu.

Cilji pilota

Pilot dokazuje veljavnost načela, ki je vodilo k razvoju infrastrukture STORK, da je interoperabilnost storitvev Sprememba naslova mogoče doseči z uporabo e-identifikatorjev in avtentikacije, ne da bi spreminjali obstoječe notranje procese v državah članicah. Da bi to dosegli, smo določili naslednje komplementarne vmesne cilje:

  • Razviti skupne specifikacije za implementacijo vseevropske storitve Sprememba naslova
  • Doseči interoperabilnost storitve Sprememba naslova brez spreminjanja obstoječih notranjih procesov v državah članicah
  • Spoznati morebitne probleme in pasti, ki preprečujejo široko vpeljavo takšnega modela
  • Ponuditi delujočo tehnično rešitev neodvisno od pravnih omejitev v državah članicah
  • Razviti pilotno storitev, ki s pomočjo interoperabilnostnega ogrodja projekta STORK državljanom omogoča spremembo njihovega uradnega naslova v katerikoli udeleženi državi članici.