Stork
portugal lithuania france france netherlands uk uk iceland uk

Piloot 6

Integratsioon ECAS-iga

Stork

Kirjeldus

Euroopa Komisjonil on mitmeid e-teenuseid, mis vajavad kasutaja autentimist. Nende hulgas leidub teenuseid, mis aitavad liikmesriikidel sidet pidada ning Komisjoniga suhelda. Paar olulisemat näidet on Siseturu Infosüsteem ning Euroopa Uuringuprogrammide Osalejaportaal. Euroopa Komisjoni Autentimissüsteem (ECAS) varustab paljusid nendest teenustest autentimisvõimalusega. Tänu STORK-i integratsioonile ECAS-iga saab nende teenuste ligi kasutades liikmesriikide endi poolt välja antud identifitseerimisvahendeid.

Eesmärgid

STORK-i piloodi “ECAS integratsioon” eesmärk on laiendada Euroopa Komisjoni e-teenuseid kaasates liikmesriikide elektroonilisi identifitseerimisvahendeid.

Piloot viiakse läbi STORK-i ja DIGIT-I tihedas koostöös.

Rakendused

Pilootprojekt koosneb kahest osast. Piloodi alul integreeritakse STORK-autentimine CIRCABC-ga. Viimane on platvorm, mis toetab grupitööd – dokumentide ja muude ressursside jagamist privaatsetes töörühmades. Selle faasi eesmärk on saada praktilist STORK-ECAS integratsiooni kogemust olulises, kuid mitte veel ärikriitilises keskkonnas.

Kui CIRCABC kogemus on saadud, siis nähakse ette teiste rakenduste integratsioon. Kõne all olevad rakendused on:

  • Siseturu Infosüsteem (IMI), mis pakub sidepidamist riiklike, regionaalsete ja kohalike ametiasutuste vahel
  • Osalejate portaal uuringutaotluste jaoks 7nda raamprogrammi (FP7) raames
  • Sõltumatute tehingute register (CITL) EL CO2-emissioni kauplemissüsteemi jaoks
  • eJustice portaal – ICT-PSP suurpiloot, mis toetab juriidilist koostegevust

Kasuajate grupid

Sõltuvalt rakendusest on kasutajate sihtgruppideks ametnikud (IMI, eJustice), firmad ja organisatsioonid (CITL, FP7 portaal) või mõlemad (CIRCABC).

Mõju

Piloot peaks suurendama kasutusmugavust läbi oma rahvusliku eID kasutamise ning tõstma rakenduste turvataset, kuna kasutatakse kahetasemelist autentimist ning identiteedid on pärilt liikmesriikide identihaldussüsteemidest.

Ajakava

Piloot algab 2010.a. septembris.

Partnerid

Austria, Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Programm

Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi IKT alamprogramm

Lisainfo

STORK: http://www.eid-stork.eu/
ECAS: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
ICT-PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp

Piloodi koordinaator / Kontakt

Graz University of Technology, Austria