Stork
portugal lithuania france france netherlands uk uk iceland uk

Pilotas 6

ECAS integracija

Stork

Aprašymas

Europos Komisija teikia daug elektroninių paslaugų, kurioms reikalinga vartotojo autentifikacija. Šių paslaugų ekosistema apima tiek komunikacijos tarp valstybių narių palaikymą – pvz., Vidinės rinkos informacinės sistemos, tiek skirta užtikrinti operacijas su pačia Komisija, pvz., dalyvių portalas europinėse tyrimų programose. Europos Komisijos Autentifikavimo sistema „ECAS“ suteikia autentifikavimo galimybes daugeliui tokių paslaugų, o integravus STORK su ECAS, tokioms paslaugoms gauti galės bus naudojamos elektroninės valstybių narių tapatybės.

Tikslai

STORK pilotinio projekto ECAS integracija per valstybių narių elektroninę identifikaciją siekiama stiprinti Europos Komisijos elektronines paslaugas.

Pilotinis projektas vykdomas STORK glaudžiai bendradarbiaujant su DIGIT.

Pritaikymas

Projektas susidės iš dviejų stadijų. Projektas prasidės sudarant STORK autentifikacijos galimybę su CIRCABC – platforma, skirta bendradarbiaujančioms grupėms dalinantis dokumentais ir ištekliais privačiose darbo erdvėse. Šios stadijos tikslas – su STORK-ECAS integracija įgyti operacinės patirties sudėtingoje, tačiau ne kritinėje veiklos aplinkoje.

Kuomet ši patirtis bus įgyta, numatomos tolimesnės pritaikymo galimybės:

  • Vidinės rinkos informacinė sistema, palaikanti komunikavimą tarp nacionalinių, regioninių ir vietinių administracijų;
  • Dalyvių portalas tyrimų dotacijoms pagal 7-ąją Bendrąją programą;
  • Nepriklausomas Bendrijos sandorių registravimas (CITL) ES emisijos sandorių sistemai.
  • eTeisingumo portalas, didelės apimties pilotinis projektas pagal Informacinių ir ryšių technologijų Politikos rėmimo programą palaikyti bendradarbiavimą teisingumo srityje.

Vartotojų grupės

Priklausomai nuo pritaikymo planuojama, kad pagrindiniai vartotojai bus viešosios institucijos (eTeisingumas), įmonės ir organizacijos (CITL, FP7 portalas) arba abi grupės anksčiau minėtų galimų vartotojų (CIRCABC).

Įtaka

Projektas sudarys sąlygas vartotojui patogiau naudoti nacionalinę eID, darys įtaką daugiafaktorinės autentifikacijos taikomumo saugumui ir tapatybei, patvirtintai valstybės tapatybės nustatymo sistemomis.

Projekto įgyvendinimas

Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. rugsėjo mėn.

Partneriai

Austrija, Belgija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Islandija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Generalinis Informatikos direktoratas (DIGIT).

Programa

Informacinių ir ryšių technologijų Politikos palaikymo programa, Konkurencingumo ir inovacijų programa.

Daugiau informacijos

STORK: http://www.eid-stork.eu/
ECAS: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
ICT-PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp

Projekto koordinatorius, kontaktinis asmuo

Graz University of Technology, Austria
Email: [email protected]
Phone: +43 (0) 316 873-5521