Stork
portugal lithuania france france netherlands uk uk iceland uk

Piloot 6

ECAS Integratie

Stork

Beschrijving

De Europese Commissie gebruikt tal van elektronische diensten die toegankelijk zijn mits authenticatie van de gebruikers. Dit gevarieerde gamma diensten vormt een ecosysteem dat verschillende vormen van ondersteuning biedt, zoals het Informatiesysteem voor de interne markt (ondersteuning van de communicatie tussen de lidstaten), of het deelnemersportaal voor Europese onderzoeksprogramma’s (operationele ondersteuning van initiatieven in samenwerking met de Commissie). Het authenticatiesysteem van de Europese Commissie, ‘ECAS’ (European Commission Authentication Service) biedt authenticatieoplossingen voor verschillende van deze diensten. Door STORK met ECAS te integreren, kunnen de lidstaten hun nationale eID gebruiken om op deze diensten in te loggen.

Doelstellingen

Het doel van het STORK-pilootproject ‘ECAS Integration’ is de elektronische dienstverlening van de Europese Commissie te optimaliseren door het gebruik van de nationale eID’s van de lidstaten mogelijk te maken.

Voor dit pilootproject werkt STORK nauw samen met DIGIT.

Toepassingen

De pilootperiode bestaat uit twee fasen. Eerst wordt STORK-authenticatie mogelijk gemaakt met CIRCABC – een platform voor de ondersteuning van groepen die samenwerken en documenten en resources delen in private workspaces. Deze fase is bedoeld om operationele ervaring te verwerven met de STORK-ECAS-integratie in een gecompliceerde, maar niet bedrijfskritische omgeving.

Na de eerste ervaring met CIRCABC kan men naar andere toepassingen overgaan. Momenteel worden de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • Het Informatiesysteem voor de interne markt (IMI), dat communicatie tussen nationale, regionale en lokale overheden ondersteunt
  • Het deelnemersportaal voor onderzoeksfinanciering onder het 7e Kaderprogramma (FP7)
  • Het Europese onafhankelijke transactielogboek CITL (Community Independent Transaction Log) voor de Europese emissiehandel
  • Het portaal eJustice, een grootschalig pilootproject onder ICT-PSP om de juridische samenwerking te bevorderen

Gebruikersgroepen

De beoogde gebruikers zijn, naargelang van de toepassing, verantwoordelijken of vertegenwoordigers van de overheid (IMI, eJustice), ondernemingen en organisaties (CITL, FP7-portaal), of beide (CIRCABC).

Impact

Het pilootproject verhoogt het comfort van de gebruikers via het gebruik van de nationale eID. Het optimaliseert tevens de beveiliging van de toepassingen dankzij multi-factorauthenticatie en de bevestiging van de identiteiten door de identiteitsbeheersystemen van de lidstaten.

Planning

Het pilootproject start in september 2010.

Partners

België, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, het Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Programma

Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid, Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie

Meer informatie

STORK: http://www.eid-stork.eu/
ECAS: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
ICT-PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp

Coördinatie/contact voor de piloot

Graz University of Technology, Oostenrijk