Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Kirje, mis hoiab Teie vastuseid, ei sisalda mitte ühtegi Teid indentifitseerivat tunnust, kui muidugi ankeedis pole seda eriküsimusega küsitud. Kui olete kasutanud indentifitseerivat võtit, et leida üles ahkeet ja jätkata vastamist, siis seda identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures. Seda hoitakse eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et indikeerida, kas olete ankeedi lõpetanud või pole seda veel. Pole võimalik identifitseerivat tunnust seostada ankeedi vastustega.