En kommentar om personuppgifter
Den här enkäten är anonym.
De svar på enkäten som sparas innehåller ingen information som kan identifiera den som svarat utom om denna fråga specifikt ställts i enkäten. Även om det krävs en behörighetskod för att kunna besvara enkäten sparas inte denna personliga information tillsammans med enkätsvaret. Behörighetskoden används endast för att avgöra om du har svarat (eller inte svarat) på enkäten och den informationen sparas separat. Det finns inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör ihop med ett visst svar i den här enkäten.